۴ فروردین ۱۴۰۲

مفصل فیبر نوری با ظرفیت ۸ کاست


طراحی و ساخت مفصل فیبر نوری با ظرفیت ۸ کاست (۱۹۲ کر در شرایط عادی، و قابل افزایش تا ۳۸۴ کر) انجام شده است که درصورت وجود سفارش تولید می گردد.