۱ خرداد ۱۴۰۳

تاییدیه مفصل فیبر نوری صناب از سوی شرکت مخابرات ایران


تاییدیه مفصل فیبر نوری صناب از سوی شرکت مخابرات ایران.
شرکت صناب با اخذ این تاییدیه به عنوان اولین و تنها تولید کننده مفصل فیبر نوری در کشور شناخته شد.
رجوع شود به ردیف ١٠٣ در فهرست تولید کنندگان داخلی

جهت مشاهده به لینک زیر مراجعه فرمایید:
http://tci.ir/userfiles/holding/tolid.pdf

جهت دسترسی به لیست شرکتهای تایید شده :
هولدینگ -> معاونت حقوقی و تنظیم مقررات -> اداره کل تنظیم مقررات -> لیست تولیدکنندگان -> ردیف ۱۰۳