۴ فروردین ۱۴۰۲

حضور صناب در نمایشگاه ایران تلکام ۲۰۱۵


صناب در نمایشگاه سال ۱۳۹۴ایران تلکام که از ۴ تا ۷ مهرماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد، حضور داشت