۴ فروردین ۱۴۰۲

حضور صناب در نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات تلکام


شرکت صنایع برتر قرن نوین – صناب در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مخابرات وفناوری اطلاعات (تلکام) که از تاریخ یازدهم لغایت چهاردهم مهرماه ۱۳۹۷ در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزارگردید، حضور یافت.

غرفه صناب درنمایشگاه  مورد بازدید مقامات مختلف کشور ازجمله وزیر محترم مخابرات وفناوری اطلاعات، قرار گرفت.