۴ فروردین ۱۴۰۲

آزمایشگاه شرکت صناب


آزمایشگاه صناب در حال حاضر مجهزترین آزمایشگاه کنترل کیفیت انواع مفصل های فیبر نوری ،حرارتی و تجهیزات مخابراتی است که زیر نظر کارشناسان برجسته مخابراتی فعالیت می نماید.