۱۱ فروردین ۱۳۹۹

اسناد و مدارک

گواهی نامه ثبت طرح صنعتی صناب

صناب موفق به ثبت طرح مفصلهای فیبر نوری خود در مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شده است و در تاریخ 1394/07/22 موفق به اخذ گواهینامه مربوطه شده است.

ادامه مطلب