۶ خرداد ۱۴۰۱

اخذ پروانه بهره برداری در استان تهران


شرکت صناب تنها تولید کننده مفصل فیبر نوری است که موفق به اخذ پروانه بهره برداری از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گردیده است.