۲ تیر ۱۴۰۳

اخذ پروانه بهره برداری


شرکت صناب تنها تولید کننده مفصل فیبر نوری است که موفق به اخذ پروانه بهره برداری از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گردیده است.