۴ فروردین ۱۴۰۲

اولین تولید کننده مفصل فیبر نوری


شرکت صناب اولین تولید کننده رسمی مفصل فیبر نوری در ایران است که موفق به دریافت تاییدیه های لازم از شرکتهای ارتباطات زیرساخت، مخابرات ایران و تاییدیه “سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی” گردیده است