۶ خرداد ۱۴۰۱

تاییدیه مفصل حرارتی و روکش تعمیری صناب – کاسکم از سوی شرکت مخابرات ایران


تاییدیه مفصل حرارتی صناب – کاسکم از سوی شرکت مخابرات ایران.

شرکت صناب با اخذ این تاییدیه به عنوان تامین کننده مفصل حرارتی و روکش تعمیری در کشور شناخته شد.

جهت مشاهده به لینک زیر مراجعه فرمایید:

https://www.tci.ir/Portals/0/pdf/Tamin-teer94.pdf

جهت دسترسی به لیست شرکتهای تایید شده :

سایت www.tci.ir

-> درباره ما

-> فرصت های همکاری

-> لیست تولید کنندگان، تامین کنندگان و نمایندگان فروش تجهیزات مخابراتی

-> لیست تامین کنندگان ->  ردیف ۱ روکش تعمیری و ۵ مفصل حرارتی