۱۱ فروردین ۱۳۹۹

حضور شرکت صناب در نمایشگاه ایران تلکام ۱۳۹۴


حضور صناب در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی از چهارم تا هفتم مهرماه ۱۳۹۴.