۲۸ خرداد ۱۳۹۸

حضور صناب در نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات تلکام