۴ فروردین ۱۴۰۲

صناب در ایران تلکام ۲۰۱۴


بازدید جناب آقای دکتر واعظی وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات از غرفه صناب در نمایشگاه ایران تلکام ۲۰۱۴