۱۵ خرداد ۱۴۰۲

ورود صناب به پارک فناوری پردیس


پارک فناوری پردیس (وابسته به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) پس از بررسی دقیق فعالیتهای صناب، این شرکت را به عضویت در پارک پذیرفت و دفتر مرکزی شرکت در پارک فناوری پردیس ( در کیلومتر ۲۰ جاده آبعلی، نرسیده به بومهن) درخیابان نوآوری هشتم شماره ۸۸ افتتاح شد.