۴ فروردین ۱۴۰۲

کیت مفصل حرارتی KOS 550 KIT


KOS 550 KIT

۱- Heat shrinkable closure sleeve(Reinforced & Wrap around sleeve)
۲- Metal canister
۳- Channel and connector ( for more than 2 channels)
۴- Grounding wire
۵- Sand paper
۶- Aluminum tape (for metal canister)
۷- Aluminum tape (for cable)
۸- Cleaning tissue
۹- Silica gel

KOS 550 KOS 550 SIZE TABLE

Branch-off clip

Sleeve length
“S”

Max. “L”

Cable dia
“d”e dia
“d”

Splice Bundle dia.
“D”

Product code

Double layer

۴۴۵ ۲۰۰ ۸ ۴۳ KOS 550 43/8-200
۶۰۰ ۳۵۰ ۸ ۴۳ KOS 550 43/8-350
۷۵۵ ۵۰۰ ۸ ۴۳ KOS 550 43/8-500
BOCL-S ۵۰۵ ۲۵۰ ۱۵ ۷۵ KOS 550 75/15-250
BOCL-S ۷۱۰ ۵۰۰ ۱۵ ۷۵ KOS 550 75/15-500
BOCL-S ۸۶۰ ۶۵۰ ۱۵ ۷۵ KOS 550 75/15-650
BOCL-M ۶۶۵ ۳۰۰ ۲۵ ۹۲ KOS 550 92/25-300
BOCL-M ۸۳۰ ۵۰۰ ۲۵ ۹۲ KOS 550 92/25-500
BOCL-M ۹۸۵ ۶۵۰ ۲۵ ۹۲ KOS 550 92/25-650
BOCL-M ۶۸۰ ۵۰۰ ۳۰ ۱۲۲ KOS 550 122/30-300
BOCL-M ۸۶۰ ۵۰۰ ۳۰ ۱۲۲ KOS 550 122/30-500
BOCL-M ۱۰۱۰ ۶۵۰ ۳۰ ۱۲۲ KOS 550 122/30-650
BOCL-L ۹۲۰ ۵۰۰ ۴۲ ۱۶۰ KOS 550 160/42-500
BOCL-L ۱,۱۰۰ ۷۲۰ ۴۲ ۱۶۰ KOS 550 160/42-720
BOCL-L ۹۴۰ ۵۰۰ ۵۰ ۲۰۰ KOS 550 200/50-500
BOCL-L ۱,۱۲۰ ۷۲۰ ۵۰ ۲۰۰ KOS 550 200/50-720